XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego

Lublin, 9‒11 maja 2019 roku
Hotel In Between by Vanilla, Panieńszczyzna 15P

Rejestracja

LUBLIN
9‒11 maja 2019 roku
Hotel In Between by Vanilla

Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
streszczenie
Wyślij

Komitet Naukowy

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Jan Blacha

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Prof. UM dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz

Dr hab. n. med. Julian Dutka, prof. nadzw.

Dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda

Dr hab. n. med. Jacek Gągała

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski

Płk dr n. med. Leszek Lewczyk

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder

Dr hab. n. med. Marta Tarczyńska