Komitet Naukowy

Przewodniczący

Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński


Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Jan Blacha

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Prof. UM dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz

Dr hab. n. med. Julian Dutka, prof. nadzw.

Dr hab. n. med. Artur Gądek, prof. nadzw.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski

Płk dr n. med. Leszek Lewczyk

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki