Komitet Naukowy

Przewodniczący

Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński