Komitet Honorowy

Dr n. med. Aurelia Ostrowska – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Dr n. med. Artur Płachta – Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej

Dr n. med. Zdzisław Kawecki

Dr n. med. Antoni Widawski