Komitet Honorowy

Dr n. med. Artur Płachta

Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej