Program

17:00-18:30 Spotkanie Kierowników Klinik i Ordynatorów Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych Szpitali Wojskowych

 

z Konsultantem Krajowym Wojskowej Służby Zdrowia ds. obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
– prof. zw. dr. hab. n. med. Wojciechem J. Marczyńskim

19:00-21:00 Kolacja
08:00-11:00 Rejestracja uczestników
08:30-08:45 Uroczyste otwarcie konferencji. Wystąpienie gości
08:45-09:20 Uroczyste wręczenie Odznaczeń:
„Medal Honorowy Ortopedów Wojska Polskiego im. Prof. Donata Tylmana”
„Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”
09:20-09:40 Wykład jubileuszowy: 70 lat Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii z Zakładem Chirurgii Polowej WAM w Łodzi Zbigniew Dudkiewicz (Łódź)
09:40-10:00 Wykład jubileuszowy: 60 lat Oddziału i Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie Sebastian Nowak (Kraków)
10:00-10:20 50-lecie dyplomu lekarza – prof. Wojciecha J. Marczyńskiego (25.05.1971 r.) Sebastian Nowak (Kraków)
10:20-10:55 Sesja I – Wykłady wprowadzające – Prowadzący: Wojciech Szczeklik,
Wojciech Marczyński, Sebastian Nowak
10:20-10:40 Wczesne wykrycie i leczenie sepsy – jak mogą w tym pomóc zespoły wczesnego reagowania Wojciech Szczeklik (Kraków)
10:40-10:55 Leczenie patologii tkanki kostnej – biologia, mechanika czy biomechanika postępowania? Wojciech J. Marczyński (Otwock)
10:55-11:05 Aktualne rekomendacje dotyczące leczenia objawowego w ChZS Wojciech J. Marczyński (Otwock)
11:05-11:25 Przerwa na kawę
11:25-13:15 Sesja II – Leczenie następstw powikłań infekcyjnych narządu ruchu – Prowadzący: Zbigniew Dudkiewicz, Damian Kusz, Leszek Romanowski, Daniel Zarzycki
11:25-11:35 Czy możliwa jest redukcja powikłań zapalnych według Konsensusu Filadelfijskiego? Wojciech J. Marczyński, Marcin Maciejewski, Paweł Bartosz, Adrian Brychcy, Michał Ignarski, Maciej Kogut, Julia Macias, Piotr Walczak, Marcin Obrębski, Jerzy Białecki (Otwock)
11:35-11:45 Profilaktyka zakażenia rany pourazowej na przykładzie żołnierzy poszkodowanych w trakcie pełnienia służby w ramach PKW Irak i PKW Afganistan Jarosław Sadowski, Mariusz Barański, Jakub Ziółek (Warszawa)
11:45-11:55 Transport kostny jako procedura ratująca kończynę przed amputacją w przewlekłym zakażeniu kości Jarosław Michał Deszczyński (Warszawa)
11:55-12:05 Jak farmakologicznie stymulować zrost kostny Jarosław Woroń (Kraków)
12:05-12:15 Replantacje kończyn, doświadczenia własne Adam Domanasiewicz (Wrocław)
12:15-12:25 Różne sposoby leczenia ubytków skórnych i powikłań infekcyjnych po złamaniach dalszego końca piszczeli typu pilon – doświadczenia własne Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Sebastian Nowak, Jakub Marchewka, Tomasz Miśkiewicz, Mateusz Kaczmarczyk (Kraków)
12:25-12:35 Leczenie ubytków tkanek miękkich i kości po urazach i infekcjach w zakresie kończyny górnej – rola leczenia mikrochirurgicznego Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Sebastian Nowak, Jakub Marchewka, Tomasz Miśkiewicz, Mateusz Kaczmarczyk (Kraków)
12:35-12:45 Wykorzystanie płata skórno-powięziowego łydki w zaopatrzeniu ubytków tkanek miękkich w złamaniach podudzia typu Gustillo IIIB Maria Kurzawa, Bartłomiej Hankiewicz, Jerzy Lachowicz, Karol Jakubowski (Bydgoszcz)
12:45-12:55 Pourazowe ubytki tkanek miękkich kończyny dolnej i miejscowe techniki rekonstrukcyjne Bartosz Mańkowski, Jakub Nowakowski, Paweł Grala, Krzysztof Słowiński (Poznań)
12:55-13:05 Ortoplastyka, czyli ortopedia do zadań trudnych Bartosz Mańkowski, Jakub Nowakowski, Paweł Grala, Krzysztof Słowiński (Poznań)
13:05-13:15 Dyskusja
13:15-14:15 Przerwa na obiad
14:15-15:35 Sesja III – Leczenie następstw powikłań infekcyjnych narządu ruchu – Prowadzący: Ireneusz Kotela, Krzysztof Kwiatkowski, Stanisław Rak, Piotr Walczak
14:15-14:25 Głębokie infekcje ropne i rozległe odleżyny okolicy uda i miednicy – doświadczenia własne w trudnym wyborze pomiędzy leczeniem rekonstrukcyjnym a wyłuszczeniem w stawie biodrowym Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Sebastian Nowak, Jakub Marchewka, Tomasz Miśkiewicz, Mateusz Kaczmarczyk (Kraków)
14:25-14:35 Powikłania infekcyjne w traumatologii narządu ruchu i ortopedii – prezentacja własnych przypadków Paweł Ślęczka, Adrian Grzelak, Adam Kumoń, Jacek Rycombel (Myślenice)
14:35-14:45 Infekcje okolicy pięty po urazach i leczeniu operacyjnym – doświadczenia własne Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Sebastian Nowak, Jakub Marchewka, Tomasz Miśkiewicz, Mateusz Kaczmarczyk (Kraków)
14:45-14:55 Leczenie zapalnych stawów rzekomych kości piszczelowej gwoździem śródszpikowym z cementem Marek Dróżdż, Stanisław Rak, Piotr Walczak, Bartłomiej Budkiewicz, Magdalena Czachorowska, Wojciech Marczyński, Jerzy Białecki (Otwock)
14:55-15:05 Taktyka rekonstrukcji pozapalnych ubytków kości udowej i piszczelowej Piotr Walczak, Stanisław Rak, Bartłomiej Budkiewicz, Magdalena Czachorowska, Wojciech Marczyński, Marek Dróżdż, Jerzy Białecki (Otwock)
15:05-15:15 Terapia podciśnieniowa w leczeniu pourazowych zakażonych ran z ubytkami tkanek miękkich Mariusz Barański, Jarosław Sadowski, Jakub Ziółek (Warszawa)
15:15-15:25 Terapia podciśnieniowa w chirurgii urazowej, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bartosz Mańkowski, Jakub Nowakowski, Paweł Grala, Krzysztof Słowiński (Poznań)
15:25-15:35 Dyskusja
15:35-16:05 Przerwa na kawę
16:05-18:00 Sesja IV – Septyczne powikłania protezoplastyk – Prowadzący: Jerzy Białecki,
Jan Blacha, Julian Dutka, Leszek Lewczyk
16:05-16:15 Pozapalne rewizje stawu biodrowego, postępowanie, wyniki Jerzy Białecki, Maciej Kogut, Marcin Obrębski, Paweł Bartosz, Gracjan Suchodolski, Julia Macias, Marcin Para, Wojciech Marczyński (Otwock)
16:15-16:25 Wyniki dwuetapowej rewizji w leczeniu zakażeń okołoprotezowych Jan Blacha, Piotr Szymański, Adam Bartoszczyk, Magdalena Krupka, Adrian Stocki, Patryk Niedbała, Michał Kołtun (Lublin)
16:25-16:35 Powikłania infekcyjne po realoplastyce stawu biodrowego Artur Pepłoński, Kamil Kurczyński, Łukasz Chojecki, Bogusz Grabik, Marta Burbul (Warszawa)
16:35-16:45 Analiza wyników leczenia infekcji okołoprotezowych po aloplastykach stawu biodrowego w materiale własnym Artur Skwarek, Grzegorz Pakuła, Tomasz Góral, Leszek Lewczyk (Wrocław)
16:45-16:55 Granice możliwości leczenia infekcji po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego Łukasz Dutka, Julian Dutka, Dominik Kostarczyk, Agnieszka Bandura (Kraków)
16:55-17:05 Powikłania septyczne po aloplastyce stawu kolanowego i biodrowego – opis przypadków Piotr Zawadzki, Emil Zyzik, Patrycja Manikowska, Marek Chrzanowski, Jacek Raniszewski (Gdańsk)
17:05-17:15 Protezoplastyki rewizyjne, pozapalne stawu kolanowego, analiza Marcin Para, Maciej Kogut, Marcin Obrębski, Paweł Bartosz, Gracjan Suchodolski, Julia Macias, Wojciech Marczyński, Jarzy Białecki (Otwock)
17:15-17:25 Czynniki determinujące wybór skutecznej metody leczenia infekcji okołoprotezowej stawu kolanowego Paweł Skowronek, Julian Dutka, Jakub Wasieczko, Michał Gędłek (Kraków)
17:25-17:35 Protezoplastyka stawu kolanowego i operacje rewizyjne u chorego z guzem olbrzymiokomórkowym dalszego końca kości udowej – prezentacja przypadku Artur Pepłoński, Jarosław Pawlik, Marcin Wojtkowski, Mateusz Przybycień, Krzysztof Rowicki (Warszawa)
17:35-17:45 Nowe możliwości terapeutyczne w ChZS Wojciech Marczyński (Otwock)
17:45-18:00 Dyskusja
20:00-22:00 Kolacja
09:00-10:50 Sesja V – Amputacje i zaopatrzenie ortopedyczne – Prowadzący: Piotr Cieślik, Michał de Lubicz Jaworowski, Sebastian Nowak, Artur Pepłoński
09:00-09:20 Osseointegration and Amputation Past, Present and Future Professor Munjed Al Muderis (Australia)
09:20-09:30 Odrębności kikuta goleni w amputacjach urazowych u dzieci Marek Okoński, Grzegorz Kandzierski (Lublin)
09:30-09:40 Amputacje urazowe na przykładzie doświadczeń Polskiego Szpitala Polowego w Afganistanie Marcin Wojtkowski, Artur Pepłoński, Jarosław Pawlik, Paweł Zybała, Robert Bożek (Warszawa)
09:40-09:50 Amputacja – czy jest jedynie aktem bezsilności chirurga i rezygnacji pacjenta? Przegląd materiału Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 WSzK SPZOZ w Krakowie w latach 2001–2020 Michał de Lubicz Jaworowski, Amadeusz Skiba, Karolina Kozieł, Sebastian Nowak (Kraków)
09:50-10:00 Jak ograniczyć zakres amputacji kończyny dolnej? – Sposoby leczenia rekonstrukcyjnego po amputacjach urazowych i odmrożeniach – doświadczenia własne Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Jakub Marchewka, Tomasz Miśkiewicz, Mateusz Kaczmarczyk (Kraków)
10:00-10:10 Amputacja gilotynowa kończyny dolnej Jacek Słysz, Michał Chęciński (Wrocław)
10:10-10:20 Ocena leczenia masywnego uszkodzenia kończyny dolnej na podstawie wybranego przypadku z wykorzystaniem skal punktowych Tomasz Guzik, Andrzej Nabzdyk, Tomasz Góral (Wrocław)
10:20-10:30 Jak ograniczyć zakres amputacji kończyny górnej? – Sposoby leczenia rekonstrukcyjnego po amputacjach urazowych i odmrożeniach – doświadczenia własne Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Jakub Marchewka, Tomasz Miśkiewicz, Mateusz Kaczmarczyk (Kraków)
10:30-10:40 Zaopatrzenie protetyczne oraz całokształt postępowania usprawniającego po amputacji kończyn Waldemar Wrażeń, Sebastian Nowak (Kraków)
10:40-10:50 Dyskusja
10:50-11:10 Przerwa na kawę
11:10-12:50 Sesja VI – Tematy wolne – Prowadzący: Andrzej Pawelec, Agnieszka Gołąb,
Piotr Piekarczyk, Piotr Zawadzki
11:10-11:20 Dla kogo wołowy siarczan chondroityny w oparciu o Evidence Based Orthopaedics Wojciech J. Marczyński (Otwock)
11:20-11:30 Przewlekłe zapalenie kości z ubytkiem skóry leczone transportem wewnętrznym aparatem Ilizarowa oraz lokalnym płatem mięśniowym – opis trudnego przypadku Jakub Marchewka, Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Tomasz Miśkiewicz, Mateusz Kaczmarczyk, Sebastian Nowak (Kraków)
11:30-11:40 Etapowe leczenie obrażeń kończyny dolnej zagrożonej amputacją po urazie zmiażdżeniowym z niewydolnością tętniczą – prezentacja przypadku Kamil Bujnowski, Piotr Cieślik, Piotr Piekarczyk, Mariusz Barański, Dawid Lewandowski, Patryk Wrzosek (Warszawa)
11:40-11:50 Trudne złamanie otwarte 1/3 dalszej trzonu kości ramiennej, powikłane zaburzeniem zrostu – prezentacja przypadku Grzegorz Kopeć, Piotr Cieślik, Piotr Piekarczyk, Łukasz Jacuniak, Justyna Gołos, Paweł Jaśkiewicz (Warszawa)
11:50-12:00 Wieloodłamowe, otwarte złamanie kości przedramienia powikłane procesem infekcyjnym, obluzowaniem zespolenia i brakiem zrostu kostnego – prezentacja przypadku klinicznego Łukasz Jacuniak, Piotr Cieślik, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Piekarczyk, Grzegorz Kopeć, Justyna Gołos (Warszawa)
12:00-12:10 Zastosowanie trzpieni krótkich versus standardowych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej podysplastycznej biodra Anna Porwoł, Marcin Borowski, Adam Szmigiel, Damian Jerzy Kusz (Katowice)
12:10-12:20 Zastosowanie endoprotezy poresekcyjnej stawu kolanowego w masywnych zmianach zwyrodnieniowych z niestabilnością więzadłową – opis przypadku Piotr Zawadzki, Tomasz Grudniewski, Emil Rybaczek, Marek Chrzanowski (Gdańsk)
12:20-12:30 Nerwiak Mortona – wyniki leczenia operacyjnego Alina Blacha, Jan Blacha (Lublin)
12:30-12:40 Jak usprawniać stopy i stawy skokowe i co można dzięki temu osiągnąć? Agnieszka Gołąb, Sebastian Nowak, Mateusz Kaczmarczyk, Erwin Klimek, Elżbieta Szczygieł, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Tadeusz S. Gaździk (Kraków)
12:40-12:50 Dyskusja
12:50-13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencjiPobierz program w PDF