Program

Tematy główne:

  • Leczenie następstw powikłań infekcyjnych w traumatologii narządu ruchu i ortopedii
  • Problemy amputacji i zaopatrzenia ortopedycznego
  • Tematy wolne