XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego

Lublin, 9‒11 maja 2019 roku
Hotel In Between by Vanilla, Panieńszczyzna 15P

Rejestracja

LUBLIN
9‒11 maja 2019 roku
Hotel In Between by Vanilla

Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
streszczenie
Wyślij

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ppłk lek. med. Piotr Szymański

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii 
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
tel. 261 18 32 17


Kontakt w sprawach naukowych:

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński 

Kierownik Kliniki Ortopedii CMKP
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
tel. 22 779 54 18
e-mail: klin_ortop.a.grucy@wp.pl


Kontakt ze sponsorami i wystawcami:

Za kontakt ze sponsorami oraz wystawcami 
odpowiedzialna jest firma

Medisfera Sp. z o.o.
ul. Adama Branickiego 14/7
02-972 Warszawa
tel. kom. +48 502 646 723 

e-mail: biuro@medisfera.pl