XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego

Lublin, 9‒11 maja 2019 roku
Hotel In Between by Vanilla, Panieńszczyzna 15P

Rejestracja

LUBLIN
9‒11 maja 2019 roku
Hotel In Between by Vanilla

Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
streszczenie
Wyślij

13:00-18:00 Przyjazd i rejestracja uczestników
17:00-18:30 Spotkanie Kierowników Klinik i Ordynatorów Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych Szpitali Wojskowych z Konsultantem Krajowym Wojskowej Służby Zdrowia w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – prof. zw. dr. hab. n. med. Wojciechem Marczyńskim
19:00-21:00 Kolacja
08:30-09:15 Uroczyste otwarcie konferencji. Uroczyste wręczenie Odznaczeń
09:15-09:35 Wykład historyczny – 100-lecie odzyskania Niepodległości „Udział Ortopedów Wojskowych w walce o Niepodległość Polski 1914–1945” Zbigniew Dudkiewicz (Łódź)
09:35-10:40 Sesja I – Prowadzący: Jan Blacha, Damian Kusz, Wojciech Marczyński, Leszek Romanowski
09:35-09:45 Biologia a biomechanika przyczyn i leczenia złamań okołoprotezowych stawu biodrowego Wojciech Marczyński, Jerzy Białecki, Marcin Obrębski (Otwock)
09:45-09:55 Epidemiologia i podział złamań okołoprotezowych stawu biodrowego Jerzy Białecki, Maciej Kogut, Wojciech Marczyński (Otwock)
09:55-10:05 Złamania okołoprotezowe panewki stawu biodrowego – czy złamanie wpływa na trwałość protezoplastyki? Jan Blacha, Piotr Szymański, Michał Kołtun, Adrian Stocki (Lublin)
10:05-10:15 Okołoprotezowe złamania panewki stawu biodrowego Adam Caban, Artur Plewiński, Grzegorz Doroszewski, Wojciech Marczyński (Otwock)
10:15-10:25 Złamania okołopanewkowe protez z uszkodzeniem dużych naczyń Piotr Walczak, Marcin Obrębski, Stanisław Rak, Wojciech Marczyński (Otwock)
10:25-10:40 Dyskusja
10:40-11:10 Przerwa na kawę
11:10-13:20 Sesja II – Prowadzący: Jarosław Czubak, Jacek Gągała, Marek Synder, Piotr Szymański
11:10-11:20 Przegląd systemów stosowanych do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej w materiale Kliniki Jacek Gągała, Jaromir Ognik, Piotr Niedziałek (Lublin)
11:20-11:30 Śródoperacyjne złamania okołoprotezowe kości udowej Maciej Kogut, Jerzy Białecki, Wojciech Marczyński (Otwock)
11:30-11:40 Pooperacyjne złamania okołoprotezowe kości udowej w materiale klinicznym Paweł Bartosz, Jerzy Białecki, Wojciech Marczyński (Otwock)
11:40-11:50 Skuteczność leczenia złamań okołoprotezowych trzonu kości udowej w materiale Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2001–2014 Jaromir Ognik, Jacek Gągała (Lublin)
11:50-12:00 Złamania okołoprotezowe kości udowej po aloplastyce stawu biodrowego – postępowanie, wyniki Kamil Kurczyński, Artur Pepłoński, Bogusz Grabik, Marta Burbul, Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa)
12:00-12:10 Współczesne metody leczenia złamań okołoprotezowych stawu biodrowego w materiale własnym; możliwości i zagrożenia Sławomir Dudko, Damian Kusz, Konrad Kopeć, Anna Wesnerowicz (Katowice)
12:10-12:20 Złamania okołoprotezowe stawu biodrowego w materiale Oddziału Jan Kiryluk, Janusz Popko, Mariusz Tomaszuk (Hajnówka)
12:20-12:30 Przyczyny niepowodzeń leczenia złamań wokół trzpienia endoprotezy stawu biodrowego Jan Blacha, Piotr Szymański, Magdalena Krupka, Dawid Kędzierski, Patryk Niedbała (Lublin)
12:30-12:40 Protezoplastyka poresekcyjna stawu biodrowego w leczeniu złamań okołoprotezowych w wybranych przypadkach Robert Zdziarski, Tomasz Godzik, Tomasz Guzik (Wrocław)
12:40-12:50 Złamania okołoprotezowe po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – zespolenie czy realoplastyka? Artur Jankowski, Julian Dutka, Łukasz Dutka, Michał Gędłek (Kraków)
12:50-13:00 Złamanie trzpienia endoprotezy połowiczej jako rzadkie powikłanie protezoplastyki stawu biodrowego Piotr Zawadzki, Marek Chrzanowski, Emil Rybaczek (Gdańsk)
13:00-13:10 Zapalne powikłania złamań okołoprotezowych kości udowej Stanisław Rak, Piotr Walczak, Jarosław Wenda, Wojciech Marczyński (Otwock)
13:10-13:20 Dyskusja
13:20-14:10 Przerwa na obiad
14:10-15:40 Sesja III – Złamania w obrębie stawu kolanowego – Prowadzący: Julian Dutka, Krzysztof Gawęda, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Piekarczyk
14:10-14:20 Biologiczne i biomechaniczne zasady leczenia złamań śródstawowych stawu kolanowego Wojciech Marczyński, Jerzy Białecki, Marcin Obrębski (Otwock)
14:20-14:30 Wysokoenergetyczne złamania stawowe końca dalszego kości udowej leczone operacyjnie z zastosowaniem płyt kątowo stabilnych w materiale kliniki Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Justyna Gołos, Łukasz Jacuniak, Paweł Niewczas (Warszawa)
14:30-14:40 Złamania końca dalszego kości udowej – zespolenie płytkowe czy śródszpikowe? Jankowski, Julian Dutka, Paweł Skowronek, Michał Gędłek (Kraków)
14:40-14:50 Zastosowanie płyt kątowo stabilnych w leczeniu złamań okołoimplantowych w obrębie 1/3 dalszej kości udowej Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Łukasz Jacuniak, Justyna Gołos, Patryk Wrzosek (Warszawa)
14:50-15:00 Analiza morfologii i wyników leczenia złamań dalszego końca kości udowej Jan Sałek, Jakub Pelak, Adam Podgórski, Andrzej Mazurkiewicz, Krzysztof Gawęda, Marta Tarczyńska (Lublin)
15:00-15:10 Najczęstsze błędy w leczeniu operacyjnym złamań dalszego końca kości udowej Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Justyna Gołos, Patryk Wrzosek, Paweł Niewczas (Warszawa)
15:10-15:20 Mechanizmy, epidemiologia i wyniki leczenia nieoperacyjnego zwichnięć stawu kolanowego Andrzej Mazurkiewicz, Krzysztof Gawęda, Marta Tarczyńska, Szymon Skwarcz (Lublin)
15:20-15:30 Powikłania w leczeniu operacyjnym złamań dalszego końca kości udowej – jak sobie radzimy? Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Łukasz Jacuniak, Paweł Niewczas, Patryk Wrzosek (Warszawa)
15:30-15:40 Dyskusja
09:00-10:50 Sesja IV – Złamania w obrębie stawu kolanowego – Prowadzący: Mirosław Jabłoński, Ireneusz Kotela, Leszek Lewczyk, Artur Jakubowski
09:00-09:10 Operacyjne leczenie trudnych złamań nasady bliższej kości piszczelowej typu Schatzker IV, V, VI – nasza taktyka postępowania Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Łukasz Jacuniak, Krzysztof Rowicki, Patryk Wrzosek (Warszawa)
09:10-09:20 Epidemiologia i analiza wyników leczenia złamań bliższej części kości piszczelowej typu II i III wg Schatzkera w materiale własnym Mateusz Szubstarski, Wojciech Kolasa, Jakub Pelak, Marta Tarczyńska, Piotr Niedziałek, Krzysztof Gawęda (Lublin)
09:20-09:30 Najczęstsze błędy w leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości piszczelowej Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Justyna Gołos, Konrad Borcz, Paweł Niewczas (Warszawa)
09:30-09:40 Trudne złamania w obrębie bliższego końca kości piszczelowej Paulina Marzec, Ireneusz Kotela (Warszawa)
09:40-09:50 Powikłania w leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości piszczelowej – jak sobie radzimy? Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Cieślik, Szymon Menio, Adam Pawlik (Warszawa)
09:50-10:00 Leczenie operacyjne złamania wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej w materiale własnym Konrad Wodzisławski, Jacek Chlebiński, Michał Chęciński (Wrocław)
10:00-10:10 Wybrane, trudne złamania bliższego końca kości piszczelowej – prezentacja przypadków Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Łukasz Jacuniak, Paweł Niewczas, Adam Pawlik (Warszawa)
10:10-10:20 Protezoplastyka po złamaniach śródstawowych kolana Jan Blacha, Piotr Szymański, Adam Bartoszczyk, Michał Kołtun, Dawid Kędzierski, Patryk Niedbała (Lublin)
10:20-10:35 Choroba zwyrodnieniowa stawów w kontekście najnowszych rekomendacji, a biologia i biomechanika leczenia – wykład sponsorowany Pierre Fabre Wojciech Marczyński
10:35-10:50 Dyskusja
10:50-11:20 Przerwa na kawę
11:20-12:20 Sesja V – Złamania w obrębie stawu kolanowego – Prowadzący: Rafał Kamiński, Sebastian Nowak, Andrzej Pawelec, Marta Tarczyńska
11:20-11:30 Leczenie źle wygojonych złamań końca bliższego kości piszczelowej – jakie mamy opcje lecznicze Rafał Kamiński (Otwock)
11:30-11:40 Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego po wieloodłamowych złamaniach końca bliższego piszczeli Paulina Marzec, Ireneusz Kotela (Warszawa)
11:40-11:50 Leczenie następstw powikłania infekcyjnego zespolenia złamania końca bliższego kości piszczelowej – prezentacja chorej Andrzej Pawelec, Jakub Marchewka (Kraków)
11:50-12:00 Zastosowanie płatów z mięśnia brzuchatego w rekonstrukcji ubytku powłok okolicy kolana w przebiegu powikłań infekcyjnych po operacyjnym leczeniu złamań Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Jakub Marchewka, Tomasz Miśkiewicz, Waldemar Wrażeń, Sebastian Nowak (Kraków)
12:00-12:10 Powikłania zapalne leczenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej Stanisław Rak, Piotr Walczak, Bartłomiej Budkiewicz (Otwock)
12:10-12:20 Dyskusja
12:20-12:30 Przerwa na kawę
12:40-14:00 Sesja VI – Tematy wolne – Prowadzący: Adam Caban, Zbigniew Dudkiewicz, Stanisław Rak, Piotr Zawadzki
12:40-12:50 Złamania miednicy – panewki stawu biodrowego ze złamaniami kończyny dolnej po tej samej stronie Adam Caban, Grzegorz Doroszewski, Wojciech Marczyński (Otwock)
12:50-13:00 Metody leczenia ostrych uszkodzeń ścięgna Achillesa – Current Concepts Review Jakub Wodzisławski (Wrocław)
13:00-13:10 Aloplastyka stawu kolanowego z równoczesną rekonstrukcją zastarzałego uszkodzenia więzadła rzepki – prezentacja przypadku Grzegorz Pakuła, Leszek Lewczyk, Sylwester Pysiewicz, Łukasz Strynowicz (Wrocław)
13:10-13:20 Fascitis necroticans. Doświadczenia własne w leczeniu rzadkiego, zagrażającego życiu powikłania na podstawie trzech przypadków Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Julian Dutka, Sebastian Nowak, Daniel Kubacki (Kraków)
13:20-13:30 Rekonstrukcja panewki stawu biodrowego w przypadkach pooperacyjnych rozległych ubytków kostnych – doświadczenia własne Artur Pepłoński, Marcin Wojtkowski, Kamil Kurczyński, Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa)
13:30-13:40 Pułapki leczenia choroby Dupuytrena Adam Bartoszczyk, Jan Blacha, Magdalena Krupka, Adrian Stocki (Lublin)
13:40-13:50 Nawrotowy i przetrwały zespół kanału nadgarstka – błąd czy powikłanie? Alina Blacha, Jan Blacha (Lublin)
13:50-14:00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji