Program

14:00-17:00 Rejestracja uczestników
17:30-19:00 Spotkanie Kierowników Klinik i Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych Szpitali Wojskowych z Konsultantem Krajowym ds. Obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – prof. zw. dr. hab. n. med. Wojciechem
J. Marczyńskim
08:00-08:15 Uroczyste otwarcie konferencji. Wystąpienie Gości Honorowych
08:15-08:35 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie Dariusz Larysz (Szczecin)
08:35-08:55 BENEFIS pułkownika w stanie spoczynku
dr. n. med. Romana Milkiewicza – Człowiek
i Ortopeda
Dariusz Larysz (Szczecin)
08:55-09:00 Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – życzenia
09:00-09:20 Życzenia Kierowników / Ordynatorów
09:20-11:00 Sesja I | Złamania i uszkodzenia panewki stawu biodrowego | Prowadzący: Andrzej Bohatyrewicz, Adam Caban, Piotr Cieślik, Dariusz Larysz,
Wojciech Marczyński
09:20-09:30 Biologia i biomechanika leczenia złamań miednicy jako zapobieganie powikłaniom Wojciech Marczyński (Warszawa)
09:30-09:40 Złamania miednicy – panewki stawu biodrowego z towarzyszącym złamaniem
w obrębie kończyny dolnej po tej samej stronie. Sposób postępowania
Adam Caban, Jan Wasielewski, Bartosz Burda, Paweł Bartosz (Otwock)
09:40-09:50 Złamania miednicy w materiale Kliniki Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Mateusz Dziemian, Adam Stęplewski, Krzysztof Słoń (Warszawa)
09:50-10:00 Powikłania, przyczyny niezadowalających wyników po leczeniu operacyjnym złamań panewki stawu biodrowego na podstawie 1684 operowanych stawów biodrowych. 30-letni okres obserwacji. Jak oceniać wyniki radiologiczne po nastawieniu odłamów? Adam Caban, Bartosz Burda, Jan Wasielewski, Ireneusz Francuz (Otwock)
10:00-10:10 Analiza wyników leczenia operacyjnego złamań poprzecznych panewki stawu biodrowego przy zastosowaniu 1 lub 2 dostępów operacyjnych Bartosz Burda, Adam Caban, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
10:10-10:20 Leczenie operacyjne złamań panewki stawu biodrowego. Ocena wyników leczenia w latach 1990–2020. 30-letni okres obserwacji Bartosz Burda, Adam Caban, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
10:20-10:30 Złamania panewki stawu biodrowego u osób
w wieku powyżej 65. roku życia
Andrzej Zawadzki, Paweł Bartosz, Jan Wasielewski, Artur Plewiński, Adam Caban, Bartosz Burda, Jerzy Białecki (Otwock)
10:30-10:40 Złamania miednicy i panewki stawu biodrowego – korzyści wynikające z leczenia operacyjnego. Opis przypadków Maria Kurzawa, Jerzy Lachowicz, M. Kułakowski (Bydgoszcz)
10:40-10:50 Leczenie operacyjne złamań miednicy z zastosowaniem sekwencyjnego zamykania przepływu krwi tętniczej Roman Grzybowski (Wejherowo)
10:50-11:00 Dyskusja
11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:30-13:20 Sesja II | Protezoplastyka stawu biodrowego po urazach. Obrażenia pierścienia miednicy | Paweł Bartosz, Jerzy Białecki, Jan Blacha,
Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Piekarczyk
11:30-11:40 Leczenie złamań okołoprotezowych panewki stawu biodrowego Jan Blacha, Adam Bartoszczyk, Michał Kołtun, Patryk Niedbała, Kamil Foltyn (Lublin)
11:40-11:50 Analiza wyników endoprotezoplastyki stawu biodrowego po leczeniu operacyjnym
i nieoperacyjnym złamania panewki stawu biodrowego
Andrzej Zawadzki, Jan Wasielewski, Paweł Bartosz, Artur Plewiński, Bartosz Burda, Adam Caban, Jerzy Białecki (Otwock)
11:50-12:00 Dyskusja
12:00-12:10 Uszkodzenie pierścienia miednicy ze złamaniem kości krzyżowej u chorego z urazem wielomiejscowym – prezentacja przypadku Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Mateusz Dziemian, Adam Stęplewski, Krzysztof Słoń (Warszawa)
12:10-12:20 Uszkodzenie stawu krzyżowo-biodrowego, leczenie techniką małoinwazyjną, techniką obrazowania śródoperacyjnego Jacek Słysz, Leszek Lewczyk (Wrocław)
12:20-12:30 Dysocjacja lędźwiowo-krzyżowa Andrzej Zawadzki, Artur Plewiński, Bartosz Burda, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
12:30-12:40 Zastosowanie technik małoinwazyjnych
w leczeniu złamań miednicy
Dawid Pacek, Dariusz Larysz, Krzysztof Jacak, Wojciech Dziurawiec (Sczecin)
12:40-12:50 Złamania kości krzyżowej – czy wiemy jak je leczyć? Jan Wasielewski, Adam Caban, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki
12:50-13:00 Złamania kości krzyżowej. Sposoby leczenia w materiale Oddziału Dawid Pacek, Dariusz Larysz, Łukasz Piotrowski, Anna Chodyra (Szczecin)
13:00-13:10 Profilaktyka przeciwzakrzepowa w złamaniach miednicy Paweł Bartosz, Bartosz Burda, Jerzy Białecki (Otwock)
13:10-13:20 Dyskusja
13:20-14:20 Przerwa na lunch
14:20-15:30 Sesja III | Protezoplastyka stawu kolanowego w chorobie zwyrodnieniowej | Prowadzący: Jerzy Lachowicz, Tomasz Mazurek, Janusz Płomiński, Marek Synder
14:20-14:30 Czy ból stawu kolanowego jest wskazaniem do protezoplastyki? Wojciech Marczyński (Warszawa)
14:30-14:40 Wpływ wskaźnika masy ciała (BMI) na wczesny wynik aloplastyki stawu kolanowego Marek Synder, Marek A. Synder, Andrzej Borowski (Łódź)
14:40-14:50 Doświadczenia własne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych z zastosowaniem endoprotez: Vanguard Biomed, a Physica Lima Jerzy Lachowicz, Jarosław Grzyl, Karol Jakubowski (Bydgoszcz)
14:50-15:00 Trudna pierwotna alloplastyka stawu kolanowego Tomasz Guzik, Piotr Bandzarewicz, Robert Zdziarski, Leszek Lewczyk (Wrocław)
15:00-15:10 Protezoplastyka pierwotna „trudnego kolana” i rewizyjna – jak sobie poradzić z komplikacjami i jak ich unikać Artur Pepłoński, Janusz Płomiński, Maciej Makowski, Michał Dąbrowski, Rafał Kamiński (Otwock)
15:10-15:20 Protezoplastyka stawu kolanowego. Taktyka postępowania i kierunki rozwoju Jan Kiryluk, Thomas Wenta (Hajnówka)
15:20-15:30 Leczenie deformacji palucha koślawego przy użyciu implantu własnego pomysłu Jan Kiryluk
15:30-16:50 Sesja IV | Protezoplastyka stawu kolanowego po urazach | Prowadzący:
Piotr Cieślik, Jan Kiryluk, Wojciech Marczyński, Sebastian Nowak,
Piotr Szymański
15:30-15:40 Protezoplastyka kolan po niepowodzeniach operacyjnego leczenia złamań Jan Blacha, Piotr Szymański, Adrian Stocki, Patryk Niedbała, Kamil Foltyn (Lublin)
15:40-15:50 Protezoplastyka stawu kolanowego jako wynik trudności w osteosyntezie złamań w obrębie stawu kolanowego – omówienie przypadków Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Łukasz Jacuniak, Łukasz Piotrowicz, Grzegorz Kopeć (Warszawa)
15:50-16:00 Trudności protezoplastyki stawów kolanowych po złamaniach wielofragmentowych bliższej części piszczeli Ireneusz Janiak, Rafał Tkacz, Robert Krystowski, Arkadiusz Więcek, Sebastian Udziela (Szczecin)
16:00-16:10 Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego w leczeniu niepowodzeń i powikłań zespoleń złamań stawowych bliższego końca kości piszczelowej? Sebastian Nowak, Paweł Maleta, Maciej Belka, Mateusz Kaczmarczyk, Jakub Marchewka (Kraków)
16:10-16:20 Nasze powikłania w endoprotezoplastyce jednoprzedziałowej Dawid Lewandowski, Łukasz Chojecki, Mateusz Przybycień, Piotr Cieślik, Piotr Piekarczyk, Marcin Wojtkowski (Warszawa)
16:20-16:30 Analiza porównawcza wyników postępowania usprawniającego pacjentów po endoprotezoplastyce całkowitej i endoprotezoplastyce jednoprzedziałowej stawu kolanowego Michał Barański, Tomasz Zadrożny, Robert Skowronek, Piotr Cieślik (Warszawa)
16:30-16:40 Zastosowanie endoprotezy rewizyjnej Vanguard 360 Zimmer Biomet w realloplastyce totalnej stawu kolanowego w przebiegu aseptycznego obluzowania (opis przypadku) Jerzy Lachowicz, Jarosław Grzyl, Adam Kocur (Bydgoszcz)
16:40-16:50 Dyskusja
16:50-17:20 Przerwa na kawę
17:20-19:00 Sesja V | Tematy wolne | Prowadzący: Mirosław Jabłoński, Dariusz Larysz, Jerzy Lachowicz, Andrzej Pawelec
17:20-17:30 Studium przypadku leczenia urazu postrzałowego podudzia u nastolatka Michał Żychliński, Justyna Napora, Szymon Wałejko, Konrad Drewek, Andrzej Ziętek, Tomasz Mazurek, Piotr Siermontowski (Gdańsk)
17:30-17:40 Zastosowanie dwumobilnej endoprotezy Touch w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka Filip Ochapski, Jerzy Lachowicz, Mateus Thomas (Bydgoszcz)
17:40-17:50 Złamania dalszego końca kości promieniowej – stare problemy i nowe wyzwania terapeutyczne Jakub Marchewka, Mateusz Kaczmarczyk, Paweł Maleta, Sebastian Nowak (Kraków)
17:50-18:00 Endoproteza Physica Lima jako sposób na zaopatrzenie częściowego obluzowania endoprotezy stawu kolanowego (opis przypadku) Jarosław Grzyl, Jerzy Lachowicz, Marcin Rochala (Bydgoszcz)
18:00-18:10 Leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego tzw. „ciężkie biodro” (opis przypadku) Andrzej Osuch, Tomasz Kozłowski, Wojciech Bruzdowicz, Jakub Staros (Bydgoszcz)
18:10-18:20 Złamanie bliższego końca kości udowej u 94-letniej pacjentki z infekcją COVID Mirosław Bogdan Jabłoński, Jakub Kosiński (Lublin)
18:20-18:30 Pierwotne usztywnienie stawów skokowych jako leczenie wielofragmentowych, zmiażdżeniowych złamań dalszej nasady kości piszczelowej Dawid Pacek, Tomasz Kruś, Piotr Kosiorowski, Anna Chodyra (Szczecin)
18:30-18:40 Proste płaty w ciężkich obrażeniach kończyn Jakub Marchewka, Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Mateusz Kaczmarczyk, Sebastian Nowak (Kraków)
18:40-18:50 Materiał zespalający: usuwać czy nie usuwać? Oto jest pytanie! Mateusz Kaczmarczyk, Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Jakub Marchewka, Maciej Belka, Stanisław Burkot, Sebastian Nowak (Kraków)
18:50-19:00 Dyskusja
09:00-12:00 09:00–12:00 Sesja VI | Tematy wolne | Prowadzący: Wojciech Marczyński,
Jan Świątkowski, Jan Niwiński
09:00-09:15 Personalizacja protezoplastyki stawu kolanowego – pierwsze doświadczenia z protezami Origin firmy Symbios Andrzej Kotela, Dorota Kamińska, Ireneusz Kotela (Warszawa)
09:15-09:35 Diagnostyka obrazowa urazów
w kręgosłupie usztywnionym
Marlena Bereźniak, Piotr Palczewski, Jan Świątkowski (Warszawa)
09:35-09:55 Choroba resztek i ARMD – radiologiczna diagnostyka różnicowa Jan Niwiński, Piotr Palczewski,
Jan Świątkowski (Warszawa)
09:55-10:15 Osteoradionekroza oraz inne zmiany po radioterapii miednicy Karolina Goszczyńska-Bogusz,
Jan Świątkowski, Piotr Palczewski, Krzysztof Piłat (Warszawa)
10:15-11:00 Wykład z badaniem pokazowym USG
11:00-12:00 Dyskusja i zakończenie konferencji
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.