Program

14:00-17:00 Rejestracja uczestników
17:00-18:30 Spotkanie Kierowników Klinik i Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych Szpitali Wojskowych z Konsultantem Krajowym ds. Obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
– prof. zw. dr. hab. n. med. Wojciechem J. Marczyńskim
19:00-22:00 Kolacja
08:00-08:15 Uroczyste otwarcie konferencji | Wystąpienie Gości Honorowych
08:15-08:35 Wykład jubileuszowy – 70 lat Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii z Zakładem Chirurgii Polowej WAM w Łodzi Marcin Domżalski, Zbigniew Dudkiewicz (Łódź)
08:35-09:50 Uroczyste wręczenie wyróżnień

 

I. „LAUR” Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Wyróżnieni przez Zarząd Główny PTOiTr:

   Dr n. med. Jerzy Białecki

   Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz

   Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski

   Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński


Laudacje

Zaproszenie wyróżnionych

Wręczenie LAURÓW PTOiTr                   

Wręczający: Prezes PTOiTr prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurek
                        Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

               

II. „Medal Honorowy Ortopedów Wojska Polskiego im. Prof. Donata Tylmana”

Wyróżniony przez Kapitułę Medalu:

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

Laudacja

Zaproszenie wyróżnionego

Wręczający: Kanclerz Kapituły Medalu  

Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński 

Towarzyszący: Prezes PTOiTr prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurek

Organizator: prof. dr hab. n. med. Marcin Domżalski

III. „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”

Wyróżnieni przez Kanclerza Kapituły prof. dr. hab. n. med. Damiana Kusza
i Kapitułę Medalu:

   Prof. dr hab. n. med. Marcin Domżalski

   Płk w st. spocz. dr n. med. Roman Milkiewicz


Laudacje


Zaproszenie wyróżnionych

Wręczający: Kanclerz Kapituły Medalu prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

09:50-10:20 Chirurgiczna i molekularna zgodność strategii rekonstrukcji stożka rotatorów Jarosław Fabiś (Łódź)
10:20-11:40 Sesja I WYKŁADY WPROWADZAJĄCE | Prowadzący: Marcin Domżalski, Jarosław Fabiś, Tomasz Mazurek, Michał Pirożyński, Marek Synder
10:20-10:35 Covidowe powikłania wielonarządowe ze szczególnym uwzględnieniem układu oddechowego Michał Pirożyński (Warszawa)
10:35-10:45 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
i kolanowego a sport
Tomasz Mazurek (Gdańsk)
10:45-10:55 Wpływ dostępu operacyjnego na końcowy wynik aloplastyki stawu kolanowego Marek Synder, Andrzej Borowski, Marek Drobniewski (Łódź)
10:55-11:02 Zastosowanie protezy SMR Reverse
w wieloodłamowych złamaniach bliższego końca kości ramiennej
Tomasz Przymorski (Giżycko)
11:02-11:09 Traumatologia na wojnie. Zabezpieczenia medyczne na przykładzie PKW Afganistan Marcin Wojtkowski, Piotr Cieślik, Artur Pepłoński, Jarosław Pawlik, Paweł Zybała, Robert Bożek (Warszawa)
11:09-11:25 Dyskusja
11:25-11:55 Przerwa na kawę
11:55-13:55 SESJA II LECZENIE OBRAŻEŃ I CHORÓB STAWU RAMIENNEGO | Prowadzący: Jan Blacha, Piotr Cieślik, Damian Kusz, Wojciech Marczyński
11:55-12:02 Biologicznie i biomechanicznie optymalne zasady leczenia obrażeń w obrębie stawu ramiennego Wojciech Marczyński (Warszawa)
12:02-12:09 Nasze obserwacje w zaopatrywaniu uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego systemem "Minar" Łukasz Strynowicz, Szymon Suszczyński, Jacek Chlebiński (Wrocław)
12:09-12:16 Wyniki leczenia nieoperacyjnego złamań wieloodłamowych końca bliższego kości ramiennej w materiale kliniki Mateusz Kaczmarczyk, Sebastian Nowak, Andrzej Pawelec, Jakub Marchewka, Maciej Belka (Kraków)
12:16-12:23 Błędy w leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Paweł Norwa, Kamil Bujnowski, Mateusz Dziemian (Warszawa)
12:23-12:30 Ocena czynności stawu ramiennego po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej metodą otwartej repozycji z zastosowaniem płytki dedykowanej LCP Maria Kurzawa, Karol Jakubowski, Jerzy Lachowicz (Bydgoszcz)
12:30-12:37 Powikłania w leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej – czy sobie radzimy? Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Paweł Norwa, Dawid Lewandowski, Paweł Zybała (Warszawa)
12:37-12:44 Specyfika leczenia stawów rzekomych kości ramiennej – doświadczenia własne Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Jakub Marchewka, Sebastian Nowak (Kraków)
12:44-12:51 Warunki powodzenia leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej zespoleniem płytkowym Jan Blacha, Adam Bartoszczyk, Piotr Szymański, Adrian Stocki, Magdalena Krupka, Michał Kołtun, Patryk Niedbała (Lublin)
12:51-12:58 Złamania bliższego końca i trzonu kości ramiennej – zastosowanie płyt domodelowywanych Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Paweł Norwa, Adam Pawlik, Krzysztof Ambroziak (Warszawa)
12:58-13:05 Zwichnięcie i złamanie bliższego końca kości ramiennej – trudności w leczeniu – prezentacja przypadku Łukasz Jacuniak, Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Paweł Norwa, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Basista (Warszawa)
13:05-13:12 Wieloodłamowe złamania łopatki – nasza taktyka postępowania Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Konrad Borcz, Łukasz Piotrowicz, Grzegorz Kurowicki (Warszawa)
13:12-13:19 Pierwotna pourazowa aloplastyka stawu ramiennego – konieczność czy już standard? Henryk Guzik, Damian Kusz, Sławomir Dudko, Jarosław Lach (Katowice)
13:19-13:26 Analiza porównawcza wyników leczenia operacyjnego złamań wieloodłamowych końca bliższego kości ramiennej zespoleniem i endoprotezoplastyką Sebastian Nowak, Andrzej Pawelec, Jakub Marchewka, Mateusz Kaczmarczyk, Maciej Belka (Kraków)
13:26-13:33 Rola kapoplastyki w leczeniu zastarzałych zwichnięć stawu ramiennego Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Jakub Marchewka, Sebastian Nowak (Kraków)
13:33-13:40 Protezoplastyka po wieloodłamowym złamaniu części bliższej kości ramiennej. Proteza częściowa czy odwrócona? Ireneusz Janiak, Robert Krystowski, Krzysztof Jacak, Mateusz Marciniak, Tomasz Kruś (Szczecin)
13:40-13:55 Dyskusja
13:55-14:55 Przerwa na lunch
14:55-16:25 SESJA III LECZENIE OBRAŻEŃ I CHORÓB STAWU KOLANOWEGO – CZĘŚĆ 1 | Prowadzący: Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Piekarczyk, Jerzy Lachowicz,
Piotr Zawadzki
14:55-15:02 Biologicznie i biomechanicznie optymalne zasady leczenia obrażeń w obrębie stawu kolanowego Wojciech Marczyński (Warszawa)
15:02-15:17 Środkowo-tylny pęczek więzadła krzyżowego przedniego – anatomia, funkcja i wykorzystanie w praktyce rekonstrukcyjnej Jarosław Fabiś (Łódź)
15:17-15:24 Wpływ kalibracji więzadła krzyżowego przedniego z dokładnością 0,25 mm na siłę trzymania w kanale kostnym – badania doświadczalne Filip Płużański, Jarosław Fabiś (Łódź)
15:24-15:31 Sposoby przygotowania przeszczepu własnego do rekonstrukcji więzadła przedniego stawu kolanowego – trudności, przegląd literatury Amadeusz Skiba, Tomasz Miśkiewicz, Erwin Klimek, Michał de Lubicz Jaworowski (Kraków)
15:31-15:38 Obrażenia stawu kolanowego towarzyszące uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego w materiale Kliniki Michał Chęciński, Konrad Wodzisławski (Wrocław)
15:38-15:45 Typ przeszczepu więzadła krzyżowego a stabilność kolana Krzysztof Kuliński, Ewa Tramś, Stanisław Pomianowski, Rafał Kamiński (Otwock)
15:45-15:52 Masywne uszkodzenia łąkotek, technika szycia – opłaszczania Łukasz Luboiński (Warszawa)
15:52-16:59 Anatomiczna dysekcja ciała tłuszczowego okołokrzyżowego (PCFP) – badanie kadawerowe Michał Kanak, Marcin Mostowy, Marcin Domżalski, Jędrzej Lesman (Łódź)
15:59-16:06 Analiza ukrwienia przyczepu udowego więzadła krzyżowego przedniego w przebiegu jego uszkodzenia Jędrzej Lesman, Marcin Domżalski, Krzysztof Nowak, Sebastian Żabierek, Radosław Grabowski (Łódź)
16:06-16:13 Ocena wpływu skurczu mięśnia czworogłowego na długość więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) Marcin Mostowy, Tomasz Puzio, Katarzyna Matera, Michał Kozieł, Jakub Stanek, Piotr Grzelak, Marcin Domżalski (Łódź)
16:13-16:25 Dyskusja
16:25-16:45 Przerwa na kawę
16:45-18:45 SESJA IV LECZENIE OBRAŻEŃ I CHORÓB STAWU KOLANOWEGO – CZĘŚĆ 2 | Prowadzący: Dariusz Larysz, Jan Kiryluk, Ireneusz Kotela, Sebastian Nowak
16:45-16:52 Płyty stabilne kątowo w leczeniu złamań okołoimplantowych w obrębie udowego końca stawu kolanowego Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Justyna Gołos, Łukasz Piotrowicz, Artur Staśkiewicz (Warszawa)
16:52-16:59 Zwichnięcie stawu kolanowego i złamanie bliższego końca kości piszczelowej – trudności w leczeniu – prezentacja przypadku Łukasz Jacuniak, Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Łukasz Piotrowicz, Krzysztof Kwiatkowski, Leszek Kulej (Warszawa)
16:59-17:06 Błędy w leczeniu operacyjnym złamań śródstawowych dalszego końca kości udowej Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Konrad Borcz, Łukasz Jacuniak, Maciej Bernat (Warszawa)
17:06-17:13 Powikłania po leczeniu operacyjnym śródstawowych złamań dalszego końca kości udowej – czy sobie radzimy? Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Grzegorz Nowak, Adam Pawlik, Kamil Bujnowski (Warszawa)
17:13-17:20 Złamanie plateau piszczeli – zaopatrzenie z użyciem artroskopu Łukasz Luboiński (Warszawa)
17:20-17:27 Złamanie typu Schatzker V i VI – jak sobie radzimy Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Jakub Bryll, Łukasz Piotrowicz, Paweł Niewczas (Warszawa)
17:27-17:34 Rekonstrukcja powierzchni stawowej piszczeli po źle wygojonym złamaniu części bliższej. Czy warto? Dariusz Larysz, Rafał Tkacz, Sebastian Udziela, Arkadiusz Więcek, A. Chodyra (Szczecin)
17:34-17:41 Powikłania w leczeniu operacyjnym złamań śródstawowych bliższego końca kości piszczelowej – czy sobie radzimy? Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Grzegorz Kopeć, Paweł Niewczas, Maciej Bernat (Warszawa)
17:41-17:48 Wadliwie wygojone z powodu zaburzeń rotacyjnych ustawienia odłamów złamania trzonu kości udowej leczone gwoździowaniem śródszpikowym w materiale Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie Michał de Lubicz Jaworowski, Amadeusz Skiba, Przemysław Poznański, Sebastian Nowak (Kraków)
17:48-17:55 Leczenie operacyjne złamań śródstawowych bliższego końca kości piszczelowej – błędy w postępowaniu Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Bernard Rabaniuk, Dawid Lewandowski, Artur Staśkiewicz (Warszawa)
17:55-18:02 Artrodeza kolana – wskazania i jej rola w leczeniu ciężkich i nieodwracalnych uszkodzeń stawu, obserwacje własne Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Mateusz Kaczmarczyk, Sebastian Nowak (Kraków)
18:02-18:09 Wybrane, trudne złamania śródstawowe bliższego końca kości piszczelowej – prezentacja naszego postępowania Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Justyna Gołos, Kamil Bujnowski, Robert Bożek (Warszawa)
18:09-18:16 Osteotomia koślawiąca kości piszczelowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego Jan Kiryluk (Hajnówka)
18:16-18:23 Personalizacja aloplastyki stawu kolanowego – pierwsze doświadczenia z protezą Origin Andrzej Kotela, Ireneusz Kotela (Warszawa)
18:23-18:30 Osteotomia podpórcza kości udowej (Pelvic Support Osteotomy) jako alternatywa dla endoprotezoplastyki dysplastycznego stawu biodrowego Adrian Choiński, Tomasz Albrewczyński, Jarosław Michał Deszczyński (Warszawa)
18:30-18:45 Dyskusja
20:00-23:00 Kolacja
09:00-09:45 SESJA V LECZENIE OBRAŻEŃ I CHORÓB STAWU KOLANOWEGO – CZĘŚĆ 2 | Prowadzący: Paweł Bartosz, Jerzy Białecki, Zbigniew Dudkiewicz,
Leszek Lewczyk
09:00-09:07 Powikłania zapalne endoprotezoplastyki stawu kolanowego Jerzy Białecki, Marcin Para, Paweł Bartosz, Marcin Obrębski, Wojciech Marczyński (Otwock)
09:07-09:14 Powikłania wieloodłamowego złamania dalszego końca kości udowej lewej z towarzyszącym uszkodzeniem aparatu wyprostnego stawu kolanowego. Opis przypadku Stefan Roszkowski, Szymon Menio, Jakub Ziółek (Warszawa)
09:14-09:21 Usztywnienie stawu kolanowego gwoździem śródszpikowym modularnym jako operacja „ostatniej szansy” w zakażeniu okołoprotezowym Paweł Bartosz, Gracjan Suchodolski, Marcin Para, Marcin Obrębski, Wojciech Marczyński, Jerzy Białecki (Otwock)
09:21-09:28 Sposoby rekonstrukcji tkanek miękkich w okolicy kolana w leczeniu powikłań urazowych i infekcyjnych Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Jakub Marchewka, Mateusz Kaczmarczyk (Kraków)
09:28-09:45 Dyskusja
09:45-12:10 SESJA VI TEMATY WOLNE | Prowadzący: Ireneusz Babiak, Adrian Choiński, Wojciech Marczyński, Filip Ochapski
09:45-10:00 Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym i pourazowym kluczem do sukcesu – obrzęk i niewydolność żylna po zabiegach/ urazach Wojciech Marczyński (Warszawa)
10:00-10:07 Niestabilność barku a zdolność do służby wojskowej Maciej Kiciński (Otwock)
10:07-10:14 Wartość zespoleń lędźwiowo-biodrowych w leczeniu uszkodzeń pierścienia miednicy Dariusz Larysz, Dawid Pacek, Łukasz Piotrowski, Wojciech Dziurawiec (Szczecin)
10:14-10:21 Operacje rekonstrukcyjne po wadliwie wygojonym uszkodzeniu pierścienia miednicy Dariusz Larysz, Robert Krystowski, Dawid Pacek, Piotr Kosiorowski (Szczecin)
10:21-10:28 Wykorzystanie uszypułowanego płata pachwinowego skórno-tłuszczowego w zaopatrzeniu ubytku tkanek miękkich po całkowitej, urazowej amputacji I kości śródręcza wraz z kłębem kciuka Filip Ochapski, Jerzy Lachowicz, Jarosław Grzyl, Tomasz Kozłowski (Bydgoszcz)
10:28-10:33 Siarczan chondroityny w chorobie zwyrodnieniowej stawów: czy tylko lek objawowy? Wojciech Marczyński (Warszawa)
10:33-10:48 Powrót do przeszłości – Kloksacyklina – stary, dobry antybiotyk w zapaleniach gronkowcowych Jerzy Białecki (Otwock)
10:48-11:05 Powikłania infekcyjne po zeszyciu ścięgna Achillesa: zastosowanie hydrożelu antybakteryjnego DAC (Defensive Antibacterial Coating) z gentamycyną i wankomycyną Ireneusz Babiak, Krzesimir Sieczych, Łukasz Luboiński (Warszawa)
11:05-11:12 Etapowe leczenie rekonstrukcyjne następstw złamania otwartego goleni III B/C z użyciem gwoździa śródszpikowego; z powłoką z cementu akrylowego z antybiotykiem, terapii podciśnieniowej, płata cross-leg ze stabilizacją zewnętrzną obu kończyn dolnych oraz pr Ireneusz Babiak, Michał Drwięga (Warszawa)
11:12-11:19 Kompleksowe, jednoetapowe leczenie infekcji stawu kolanowego i kości udowej z użyciem substytutu kości zawierającego siarczan wapnia jako miejscowy nośnik antybiotyków Ireneusz Babiak, Jakub Banasiewicz (Warszawa)
11:19-11:26 Wyniki operacji rewizyjnych przewlekłych infekcji stawów kolanowych po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich z użyciem substytutu kości na bazie siarczanu wapnia z antybiotykami do ognisk zapalnych w kości Ireneusz Babiak, Jakub Banasiewicz (Warszawa)
11:26-12:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji
12:00-13:00 Lunch podróżny
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.