Streszczenia

Zasady przygotowywania streszczeń:

Streszczenia prac zakwalifikowanych do wygłoszenia w czasie obrad Konferencji zostaną wydane w monografii, którą każdy z uczestników otrzyma w chwili rejestracji razem z innymi materiałami konferencyjnymi.

Termin nadsyłania prac został przesunięty na 14 marca 2022 roku.

Streszczenia prac w języku polskim należy przesłać w następującej konfiguracji:

Czcionka Times New Roman, wielkość 12
Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 2500 znaków
Streszczenie nie może zawierać tabel, rycin i wykresów
Streszczenie obejmuje: imię i nazwisko autora / autorów oraz afiliacje
nazwisko i imię Kierownika / Ordynatora afiliowanej jednostki organizacyjnej
tytuł pracy
słowa kluczowe
wstęp
cel pracy (powinien zawierać cel główny oraz pytania badania)
materiał badań
metody badań
wyniki badań
wnioski
Warunkiem przyjęcia streszczenia jest podanie poprawnego adresu e-mail. Na ten adres wysyłane są potwierdzenia oraz kierowana korespondencja. Warunkiem wygłoszenia wykładu jest rejestracja udziału w Konferencji oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej. 

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Członków Komitetu Naukowego. Niespełnienie powyższych wymogów edytorskich oraz merytorycznych będzie skutkować niezakwalifikowaniem ich do wygłoszenia w czasie obrad konferencji. 
Nie zostaną one również opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem organizacyjnym:
tel. 509 740 708
e-mail: marzena.watrobinska@medisfera.pl

Wyślij streszczenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.